e-Facturatie voor aanbesteders

Elektronische facturering is al tientallen jaren een gangbare praktijk op het niveau van de sectorale uitwisselingen van vele grote bedrijven. Deze marktdeelnemers hebben elektronische stromen opgezet waardoor de administratieve verwerking van hun inkoopactiviteiten geautomatiseerd is en daarom alleen in uitzonderlijke gevallen menselijke tussenkomst vereist. Dit deel is gewijd aan maatregelen die zijn genomen om aanbesteders in staat te stellen gebruik te maken van deze technologische vooruitgang. Het bestaat uit de volgende artikelen: 

  1. Wettelijke verplichting voor aanbestedende diensten 
  2. Verplichting ombuigen naar een opportuniteit 
  3. Europese norm voor elektronische facturering 
  4. PEPPOL 
  5. Mercurius 
  6. Stappenplan voor succesvolle overname van e-billing 
  7. Bijkomende praktische informatie