e-Facturatie voor aanbesteders

Elektronische facturering is al tientallen jaren een gangbare praktijk op het niveau van de sectorale uitwisselingen van vele grote bedrijven. Deze marktdeelnemers hebben elektronische stromen opgezet waardoor de administratieve verwerking van hun inkoopactiviteiten geautomatiseerd is en daarom alleen in uitzonderlijke gevallen menselijke tussenkomst vereist. Deze wijdverbreide automatisering stelt hen in staat substantiële efficiëntiewinsten te behalen.

Dit deel is gewijd aan maatregelen die zijn genomen om aanbesteders in staat te stellen gebruik te maken van deze technologische vooruitgang.

Het bestaat uit de volgende artikelen:

Wettelijke verplichting voor aanbesteders

Verplichting ombuigen naar een opportuniteit

Europese norm voor elektronische facturering 

Pan-European Public Procurement On Line

uitrol bij de overheden

Mercurius

Stappenplan voor een succesvolle transformatie

Bijkomende praktische informatie