Bijkomende praktische informatie

Dit artikel bevat praktische informatie waarmee aanbesteders hun boekhoudsoftware (of inkomende facturering) kunnen integreren met het Mercurius-platform, via hun dienstenintegrator, en zo zichzelf toegankelijk kunnen maken voor elke ondernemer die de regels van het PEPPOL-interoperabiliteitskader onderschrijft. Het is verdeeld in 4 secties: 

 • A. Mercurius-webservice / simpl.ePRIOR 
 • B. De inbreng van dienstenintegratoren 
 • C. Synthetische presentatie van de stroom "inkomende facturering", van de afzender naar de geadresseerde 
 • D. Contacten

A. Mercurius web-service  / simpl.ePRIOR 

Het automatiseren van factuurverwerking vereist een end-to-end integratie tussen de facturatie applicatie van de ondernemers en uw boekhoudsysteem. Dankzij het Mercurius-platform kan u deze integratie in de beste omstandigheden en op grote schaal opzetten. Aan de kant van de aanbesteders werd hiervoor een robuuste, standaard en goed gedocumenteerde webservice opgericht: simpl.ePRIOR. Deze biedt verschillende operaties om berichten te ontvangen en andere berichten (business responses) te versturen. In de stroom “inbound invoicing”, is het ontvangen bericht een factuur.  

Een beschrijving van de werking van deze webservice, inclusief een uitleg van de meest courante gebruikspatronen met technische voorbeelden, vindt u op de volgende webpagina: 

B. De inbreng van dienstenintegratoren 

De toegang tot deze webservice wordt verzorgd door de dienstenintegrator van het gewest/sector waartoe uw instelling behoort en waarmee ze samenwerkt. De volgende dienstenintegratoren bieden al toegang tot simpl.ePRIOR: 

Dienstenintegrator

Doelpubliek

Documentatie

FSB

Federale overheid

https://dtservices.bosa.be/nl/services/...

Webservice : ‘S331-MercuriusService (Simpl.ePRIOR)’

FIDUS

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/fidus

MAGDA

Vlaams Gewest

https://overheid.vlaanderen.be/.../magda-e-invoicing

BCED

Waals Gewest

http://www.ensemblesimplifions.be/bced
Contact: http://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/138875

C. Synthese van de informatiestromen tussen verzender en ontvanger voor "inkomende facturen"

Grafisch overzicht van de end-to-end stromen voor het ontvangen van een factuur vanaf het facturatiesysteem van de leverancier tot aan het boekhoudpakket van de overheidsdienst, via PEPPOL, Mercurius én de dienstintegratoren:

Legende bij bovenstaand schema

Voorafgaand: de leverancier heeft een uitgaande factuur voorbereid in zijn eigen boekhoudsysteem 

Processtappen

 • Stap 1: de leverancier verstuurt de e-factuur via PEPPOL. 
 • Stap 2: Mercurius haalt de e-factuur binnen en plaatst ze in de "binnenkomende post" van de klant. 
 • Stap 3: de klant haalt zijn binnenkomende post binnen via de Mercuriusdienst die wordt aangeboden door zijn integrator. 
 • Stap 4: de integrator maakt verbinding met Mercurius, haalt de e-factuur binnen voor de klant en maakt die aan hem over. 

Resultaat: de e-factuur wordt overgemaakt aan de klant. Ze wordt verwijderd uit de binnenkomende post van de klant op Mercurius maar blijft zichtbaar op het Mercuriusportaal. 

Opmerkingen

 • Op elk ogenblik kunnen de leverancier, de klant en alle actoren betrokken bij de uitwisseling de voortgang van de verwerking controleren via het Mercuriusportaal (referentie “5” in het schema) 
 • Stap 1a: de leverancier die niet in staat is om zijn e-factuur over te maken op PEPPOL kan die ingeven op het Mercuriusportaal (voor zover het gaat om een redelijk eenvoudige factuur) 
 • Stap 1b: de leverancier die heeft deelgenomen aan de pilootfase en die nog niet in staat is om zijn e-factuur met PEPPOL over te maken, kan zijn e-factuur (tijdelijk) overmaken met de pilootinterface 
 • Stap 3c: de klant is nog niet in staat om e-facturen te ontvangen. In dat geval zet Mercurius de e-factuur om in een pdf-document en maakt het die over aan een e-mailadres dat vooraf werd geregistreerd in de configuratie. 

D. Bijkomende vragen 

Alle vragen in verband met e-facturatie kan u sturen aan: