Europese norm voor elektronische facturering

De uitvoering van de richtlijn vereistte de ontwikkeling van een Europese norm die de structuur van een elektronische factuur vastlegt. De Europese Commissie heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) de opdracht gegeven om deze norm te ontwikkelen. De werkgroepen die hiervoor aangesteld werden definieerden een semantische standaard voor een duidelijke en goed gedocumenteerde structuur die iedereen kan gebruiken om facturen uit te wisselen. Deze Europese norm (EN 16931-1:2017) is beschikbaar sinds juli 2017. De referentie naar deze norm werd op 17 oktober 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het Europees Comité voor Normalisatie heeft ook de overeenkomsten tussen deze structuur en twee technische syntaxen gedefinieerd en gepubliceerd voor gemeenschappelijk gebruik in Europa. 

Deze norm stelt de lidstaten in staat om de verplichtingen van de Europese richtlijn 2014/55/EU na te komen. Ze biedt een antwoord op de versnipperingsproblematiek van bestaande e-facturatieoplossingen. Deze pan-Europese en sectoroverschrijdende norm is immers een goede aanvulling op bestaande sectorale normen. Ze voldoet niet alleen aan de specifieke facturatiebehoeften van aanbesteders maar lost ook de intersectorale en transnationale facturatieproblemen op waarmee marktdeelnemers voortdurend worden geconfronteerd. De aanbesteders die het wenselijk achten om de veralgemening van e-facturatie te bevorderen, hebben dus een aanvullend instrument om andere actoren te helpen en te ondersteunen. In het bijzonder moedigen zij de IT-sector aan om deze Europese norm in hun aanbod op te nemen met het oog op een betere interoperabiliteit.