PEPPOL

Naast de Europese norm voorziet Europa in een interoperabiliteitskader dat de volwaardige uitwisseling van elektronische facturen faciliteert, en die de legale, organisatorische, semantische en technische aspecten volledig afdekt

Het doel van het PEPPOL kader (Pan European Public Procurement On-Line) is om de obstakels bij het wijdverspreide gebruik van elektronische aanbestedingen op Europese schaal weg te nemen. Het verkrijgen van betere marktomstandigheden is het belangrijkste voordeel van e-procurement en vormt de hoeksteen van de modernisering van het inkoopbeleid. PEPPOL levert een bijdrage door alle samenwerkingsmodaliteiten (contracten en governanceregels) en technische normen (documentformaten en transportprotocollen) ter beschikking te stellen, zodat alle verkopers en kopers – publiek en privaat – ondubbelzinnig met elkaar kunnen communiceren. 

Sinds 2016 heeft het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA (BOSA-DT), voorheen FEDICT, de rol van PEPPOL Authority (PA) voor België op zich genomen. Het erkent de toegevoegde waarde van PEPPOL om de adoptie van e-Invoicing en e-Procurement in België te stimuleren. BOSA-DT stimuleert alle belanghebbenden, in het bijzonder de IT-sector, om zich aan te passen aan dit alles omvattende interoperabiliteitskader.