uitrol bij de overheden

Verschillende maatregelen ter bevordering van e-facturering zijn door verschillende overheidsniveaus genomen. De eerste gestructureerde initiatieven maken deel uit van de omzetting van Richtlijn 2010/45/EU, waardoor de elektronische factuur en de papieren factuur juridisch gelijkwaardig zijn. Bij deze gelegenheid lanceerde de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging de website efactuur.belgium.be. Deze site wordt momenteel bijgewerkt.

In 2013 lanceerde de federale ministerraad een pilootproject voor inkomende e-facturatie bij de overheid. Onder de vele resultaten van deze piloot, werd het interfederale platform Mercurius opgericht, om de uitwisselingen tussen de private sector en de overheid te harmoniseren. Daarbij faciliteert Mercurius de meerdere transities die nodig zijn voor de veralgemening van e-facturatie en e-aankoop. Aan de andere kant is ook het computersysteem van FedCom aangepast, dat de boekhouding van de voornaamste federale entiteiten ondersteunt. Deze aanpassingen vormen een solide basis voor de uitvoering van de verplichting in België, en meer bepaald op federaal niveau.

Al in 2014 anticipeerde de Vlaamse overheid op de richtlijn en bepaalde specifieke maatregelen om de inkomende e-facturatie op regionaal niveau te veralgemenen. Deze maatregelen zijn afgetoetst met de resultaten van de bovengemelde piloot. Alle e-facturen die naar de Vlaamse overheid worden gestuurd, stromen door de Mercurius "elektronische postkamer". Bovendien heeft de Vlaamse overheid een centrale projectteam aangesteld, om de uitrol van e-facturatie op regionaal en lokaal niveau te coördineren. Hun richtlijnen en aanbevelingen worden gepubliceerd op de website https://overheid.vlaanderen.be/e-Invoicing.

Easybrussels adviseert de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dit gebied. Easybrussels coördineert ook regionale en lokale acties, en acties van andere bestuursniveaus, zoals integratie met het Mercurius-platform. Meer info: http://easy.brussels/projects/elektronische-factuur/.

Tenslotte heeft de minister van de waalse lokale besturen een omzendbrief gepubliceerd din februari 2019, waarmee de lokale besturen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten op het Mercurius platform. dit is voor hen de eerste fase van  de converise van hun processen naar eFacturatie.