Verplichting ombuigen naar een opportuniteit

Automatische factuurverwerking kan op Belgisch niveau efficiëntiewinsten genereren die worden geschat op 3,5 miljard euro per jaar. Deze geavanceerde technologie, die grote bedrijven al geruime tijd toepassen, is op weg om te veralgemenen. De aanbesteders, die 16% van de aankopen voor haar rekening nemen, zouden zo jaarlijks 1 miljard euro kunnen besparen. Ze is dus direct betrokken bij deze trend. E-facturatie ligt dan ook volledig in lijn met de moderniseringsprogramma’s van de overheidsdiensten. 

Omdat aanbesteders in contact staan met een zeer grote groep economische actoren, zijn zij de eerste slachtoffers van de versnippering van bestaande e-facturatieoplossingen. Intersectorale uitwisselingen worden daardoor complex en duur en belemmeren de veralgemening van e-facturatie. De aanbesteders staan dus voor een complexe maar veelbelovende uitdaging. 

e-Facturatie biedt aanzienlijke voordelen op het vlak van vereenvoudiging, besparingen, milieueffecten en vermindering van de administratieve lasten. Ondernemingen kunnen sneller hun facturen in het kader van overheidsopdrachten versturen, waardoor de aanbesteders sneller kunnen betalen, en zo verwijlintresten kunnen vermijden.