Wettelijke verplichting voor aanbesteders

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering de meest gangbare factureringsmethode van de Europese Unie wordt. De Europese richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten verplicht aanbesteders om elektronische facturen, die aan de vastgelegde Europese norm (EN 16931-1:2017) voldoen, te aanvaarden en te verwerken.  

Een ontwerp van wet tot omzetting van deze richtlijn wordt binnenkort ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In het ontwerp van wet is voorzien dat de kernbepalingen, die de aanbesteders verplichten om elektronische facturen te ontvangen en verwerken, al in werking treden op 1 april 2019.