Wettelijke verplichting voor aanbesteders

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering de meest gangbare factureringsmethode van de Europese Unie wordt. De Europese richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten verplicht aanbesteders om elektronische facturen, die aan de vastgelegde Europese norm (EN 16931-1:2017) voldoen, te aanvaarden en te verwerken.  

De wet van 7 april 2019 zet deze richtlijn om in de Belgische wet. Het werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019. In deze wet is voorzien dat de kernbepalingen, die de aanbesteders verplichten om elektronische facturen te ontvangen en verwerken, in werking treden vanaf de datum van bekendmaking.