e-Procurement

De federale dienst e-Procurement heeft als doel de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten te digitaliseren, en dit door middel van internetapplicaties.

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

 • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,
 • administratieve vereenvoudiging
 • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
 • een betere mededinging
 • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten

Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie:

 • e-Notification: voor de publicatie
 • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming
 • e-Catalogue: voor het gebruik van de calatogi
 • e-Awarding: voor de evaluatie en de gunning
 • e-Auction: voor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling
 • beCEPS: voor de federale overheidsinstellingen om aankopen en overheidsopdrachten te realiseren

In juli 2014 hebben we de registratie en de aanmelding vereenvoudigd door een nieuwe applicatie toe te voegen aan de e-Procurement applicaties, het Gebruikersbeheer (https://my.publicprocurement.be). Gebruikers hoeven zich nu maar eenmaal te registreren, en ze moeten zich ook maar eenmaal aanmelden om daarna tussen de verschillende applicaties te kunnen surfen.

e-Invoicing en e-Payment (facturatie en betaling) zijn opgenomen in het FEDCOM proces van de FOD BOSA.