De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

e-Procurement

De federale dienst e-Procurement heeft als doel de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten te digitaliseren, en dit door middel van internetapplicaties.

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

  • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,
  • administratieve vereenvoudiging
  • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
  • een betere mededinging
  • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten

Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie:

  • e-Notification: voor de publicatie
  • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming
  • e-Catalogue: voor het gebruik van de calatogi
  • e-Awarding: voor de evaluatie en de gunning
  • e-Auction: voor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling

In juli 2014 hebben we de registratie en de aanmelding vereenvoudigd door een nieuwe applicatie toe te voegen aan de e-Procurement applicaties, het Gebruikersbeheer (https://my.publicprocurement.be). Gebruikers hoeven zich nu maar eenmaal te registreren, en ze moeten zich ook maar eenmaal aanmelden om daarna tussen de verschillende applicaties te kunnen surfen.

e-Invoicing en e-Payment (facturatie en betaling) zijn opgenomen in het FEDCOM proces van de FOD BOSA.

Voor onze gebruikersvoorwaarden van het platform, klik hier