e-Procurement

De federale dienst e-Procurement heeft als doel de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten te digitaliseren, en dit door middel van internetapplicaties.

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn:

  • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures,
  • administratieve vereenvoudiging
  • transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten
  • een betere mededinging
  • de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten

Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie:

  • e-Notification: voor de publicatie
  • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming
  • e-Catalogue: voor het gebruik van de calatogi
  • e-Awarding: voor de evaluatie en de gunning
  • e-Auction: voor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling

In juli 2014 hebben we de registratie en de aanmelding vereenvoudigd door een nieuwe applicatie toe te voegen aan de e-Procurement applicaties, het Gebruikersbeheer (https://my.publicprocurement.be). Gebruikers hoeven zich nu maar eenmaal te registreren, en ze moeten zich ook maar eenmaal aanmelden om daarna tussen de verschillende applicaties te kunnen surfen.

e-Invoicing en e-Payment (facturatie en betaling) zijn opgenomen in het FEDCOM proces van de FOD BOSA.

Voor onze gebruikersvoorwaarden van het platform, klik hier