beCEPS

Via dit platform kunnen federale overheidsdiensten (de FODs en de PODs) hun overheidsopdrachten en aankopen realiseren. Dit platform zal enkel te consulteren zijn door personen in dienst van de federale overheidsdiensten. Ondernemingen zullen hier geen toegang toe hebben. Het contact met de ondernemingen voor overheidsopdrachten (publicatie, offertes) zal blijven lopen via het e-procurement platform.

Het beCEPS project is voortgevloeid uit het verbeteringstraject 1 “Centraal gecoördineerde federale aankopen”.

In het kader van dit traject werd het hybride samenwerkingsmodel uitgewerkt, dat zou ondersteund worden door een geïntegreerd digitaal end-to-end platform. Doel van dit platform is het volledige aankoopproces te centraliseren, digitaliseren, uniformiseren en standaardiseren. Dit levert volgende voordelen op:

  • Het aankoopproces rationaliseren waardoor we slimmer, duurzamer en efficiënter kunnen aankopen
  • Op een eenduidige en gemakkelijker manier aankopen gaan realiseren
  • Efficiëntiewinst boeken
  • Een vermindering van werklast en doorlooptijd creëren
  • Meer transparantie krijgen
  • Een efficiëntere en effectievere rapportering kunnen realiseren
  • Het platform zal dienen als contract repository.

Het platform zal gebruikt worden door alle overheidsopdrachten binnen de scope van leveringen en diensten van de klassieke sectoren.

Dit project is nog lopende en zal in de loop van 2020 uitgerold worden binnen de federale overheidsdiensten.