e-Catalogue

Via deze applicatie kunnen aanbestedende overheden hun dossiers en de daaraan gekoppelde catalogi online beheren. Zij staan in voor de controle, de goedkeuring, de publicatie en het beheer van de catalogi.

Aankopers plaatsen en beheren hun bestellingen via de elektronische catalogus.

Ondernemingen stellen hun catalogus ter beschikking via het platform, waar een maximale zichtbaarheid gegarandeerd is. Zij ontvangen de bestellingen van de overheden elektronisch.

 

URL : https://ecat.publicprocurement.be

Documentatie: