e-Notification

Via deze applicatie kunnen openbare aankopers de aankondigingen van hun overheidsopdrachten elektronisch publiceren. Sinds 2011 is het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) geïntegreerd in e-Notification. Elke overheidsopdracht kan hier zowel op nationaal als op Europees niveau gepubliceerd worden.

Overheidsopdrachten onder de nationale publicatiedrempel kunnen worden gepubliceerd en beheerd in de Free Market.

Ondernemingen vinden interessante opdrachten terug via een messagingdienst op maat gebaseerd op vooraf ingestelde zoekprofielen.

Toegang tot een forum met vragen en antwoorden maakt e-Notification extra gebruiksvriendelijk voor beide partijen.

​Lijst van e-Senders

e-Senders zijn organisaties die officiëel geaccrediteerd en gekwalificeerd zijn om overheidsopdrachten ter publicatie door te sturen naar het e-Procurement platform.

De onderstaande organisaties zijn geregistreerd als officiële e-Senders voor het federale e-Procurement platform:

  • 3P
  • Ordiges
  • Cipal

 

URL: https://enot.publicprocurement.be

Documentatie: