e-Procurement 2022

Op 4 september 2020 heeft de Ministerraad de goedkeuring gegeven om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform tegen het einde van het eerste kwartaal 2023.  Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden. 

SCOPE

Het project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform zal verlopen in twee fasen. 
In de eerste fase, die opgeleverd zal worden in het eerste kwartaal van 2022, zullen de volgende functionaliteiten ontwikkeld worden: 

 • Contractbeheer  
 • Catalogi 
 • Aanvragen 
 • (opvolging van) Bestelbonnen  
 • API 

 Tijdens de tweede fase, met geplande go-live in het eerste kwartaal van 2023, worden onderstaande functionaliteiten ontwikkeld: 

 • Publicaties (met de nieuwe eForms) 
 • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen 
 • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA  
 • Uitnodigen tot deelneming 
 • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes 
 • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming 
 • Q&A  
 • Pitches (organiseren van online meetings met ondernemingen) 
 • Challenges & Solutions (op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van reeds bestaande innovatieve oplossingen) 

PROJECTWERKING

Dit project wordt gestuurd en uitgevoerd vanuit de dienst Applicatiebeheer en Ondersteuning binnen DG Federal Accountant & Procurement – FOD BOSA.
We zullen op regelmatige tijdstippen de nieuwste ontwikkelingen bekendmaken op deze site.  

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Met dit project willen we de continuïteit van onze dienstverlening op lange termijn verzekeren. We willen onze klanten blijven ondersteunen bij het beheer van hun overheidsopdrachten. Dit met een nieuw en gebruiksvriendelijk platform dat ook enkele interessante nieuwe functionaliteiten zal aanbieden 
Voor de start van het project werd reeds heel wat nuttige feedback verzameld bij onze stakeholders. Ook tijdens het verloop van het project blijven wij rekening houden met de noden van de verschillende doelgroepen. Indien nodig zullen wij hen ook tijdig bij het project betrekken en/of hen om feedback verzoeken. 
Volg onze nieuwsbrieven die je per mail ontvangt, en deze site om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen dit project.  
Mocht je zelf nog vragen hebben dan kan je bij ons terecht via het e-mailadres: eproc2022@bosa.fgov.be.