e-Tendering

Via deze applicatie kunnen ondernemingen hun offertes/aanvragen tot deelneming online indienen, er hun digitale bestanden (documentatie, offerteformulier en andere documenten) aan toevoegen en ten slotte elektronisch ondertekenen. Je weet meteen of je offerte/aanvraag tot deelneming werd ontvangen en je kan de ingediende documenten nog wijzigen zolang dit voor de uiterste termijn van indiening gebeurt.

Aankopers openen de offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch en het systeem genereert een PV van opening dat online kan worden geraadpleegd. 

 

URL : https://eten.publicprocurement.be

Documentatie:

 

Opmerkingen betreffende de validatie uitgevoerd door e-Tendering