Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning. Dankzij deze applicaties kunnen overheidsopdrachten elektronisch worden afgehandeld. Dit leidt tot meer efficiëntie en concurrentie, en werkt aldus kostenbesparend.

De maatregelen in deze omzendbrief vormen een verplichting voor alle FOD’s, POD’s, het Ministerie van Defensie, De Wetenschappelijke Instellingen en de Koninklijke Munt. Voor de Instellingen van Openbaar Nut en voor de Instellingen voor de Sociale Zekerheid betreft deze omzendbrief geen verplichting, doch een sterke aanbeveling.

De FOD Beleid en Ondersteuning is belast met het opstellen van een driemaandelijkse rapport, waarin een aantal indicatoren omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties worden weergegeven.

Documenten