Monitoring

De omzendbrief “P&O/2012/e-Proc” van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning. Dankzij deze applicaties kunnen overheidsopdrachten elektronisch worden afgehandeld. Dit leidt tot meer efficiëntie en concurrentie, en werkt aldus kostenbesparend.

De maatregelen in deze omzendbrief vormen een verplichting voor alle FOD’s, POD’s, het Ministerie van Defensie, De Wetenschappelijke Instellingen en de Koninklijke Munt. Voor de Instellingen van Openbaar Nut en voor de Instellingen voor de Sociale Zekerheid betreft deze omzendbrief geen verplichting, doch een sterke aanbeveling.

De FOD Beleid en Ondersteuning is belast met het opstellen van een driemaandelijkse rapport, waarin een aantal indicatoren omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties worden weergegeven.

  BDA

Periode

Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten

% Elektronische offertes

Gemiddelde offertes per overheidsopdracht

01/10/2019 - 31/12/2019 169 94,08 % 100 % 146 90,73 % 2,90
01/01/2020 - 31/03/2020 84 96,43 % 100 % 66 94,65 % 3,74
01/04/2020 - 30/06/2020 208 100 % 94,71 % 108 98,16 % 4,38
01/07/2020 - 30/09/2020 235 100 % 99,15 % 132 89,70 % 3,42

 

  Free market

Periode

Aantal opdrachten

% Opdracht documenten online

% Elektronische offertes online

Aantal elektronisch geopende opdrachten

% Elektronische offertes

Gemiddelde offertes per overheidsopdracht

01/10/2019 - 31/12/2019 649 73,8 % 8,63 % 40 93,26 % 2,40
01/01/2020 - 31/03/2020 438 99,54 % 8,68 % 23 95,65 % 2,87
01/04/2020 - 30/06/2020 587 99,49 % 12,27 % 30 97,78 % 2,6
01/07/2020 - 30/09/2020 582 99,83 % 14,26 % 42 90,12 % 2,86

 

  e-Catalogue

Periode

Aantal geplaatste bestellingen

Bedrag besteld exclusief BTW

Bedrag besteld inclusief BTW

01/10/2019 - 31/12/2019 2.526 5.512.935,33 6.524.362,39
01/01/2020 - 31/03/2020 2.891 3.438.432,32 4.046.713,35
01/04/2020 - 30/06/2020 1.980 2.899.769,87 3.436.555,09
01/07/2020 - 30/09/2020 2.001,00 2.287.280,22 2.733.879,97

 

Voor een overzicht van alle rapporten; bezoek onze documenten bibliotheek.

Wenst u een meer gedetailleerd rapport; contacteer de helpdesk e-Procurement.