Deelnemers aan federaal Aankoopmodel

Actieve deelnemers => verplichte deelname aan het hybride samenwerkingsmodel

  • Algemeen bestuur (alle federale overheidsdiensten en Defensie)

Passieve deelnemers => vrijwillige deelname aan gemeenschappelijke opdrachten

  • Administratieve openbare instellingen (instellingen van openbaar nut van categorie A, B en C)
  • Openbare instellingen van sociale zekerheid
  • Politiediensten (Federale en Lokale Politie)
  • Andere federale aanbestedende overheden (Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor Justitie, eGov, Smals, A.S.T.R.I.D., Bozar, ...)