De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Doelstellingen Federaal Aankoopmodel

  • Verhogen van penetratiegraad gemeenschappelijke aankopen tussen 20 à 40 %
  • Verhogen van het aantal offertes per opdracht met als streefdoel 3 à 5 offertes voor opdrachten > 85.000 €
  • Toename van KMO participatiegraad in federale aankopen
  • Meer aandacht voor duurzaamheid in overheidsopdrachten