Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA)

Taken

 • Strategische aansturing federaal aankoopbeleid voor actieve deelnemers
 •  Bepalen van prioriteiten voor gemeenschappelijke overeenkomsten
 • Aanduiden van de aankoopcentrale per opdracht
 • Komt maandelijks bijeen om zich te beraden en beslissingen uit te spreken over voormelde onderwerpen

Samenstelling

 • Een voorzitter
 • Strategische coördinator per actieve deelnemer (vnl. FODs en PODs) zoals bepaald door het KB van 22/12/2017
 • Strategische coördinator gespecialiseerd in ICT (G-cloud)
 • Passieve deelnemers worden als waarnemer uitgenodigd:
  • 1 waarnemer voor de Regie der Gebouwen
  • 2 waarnemers voor de ION
  • 2 waarnemers voor de OISZ
 • Expert vanuit FIDO (Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling)
 • Andere experten kunnen uitgenodigd worden
 • Het secretariaat van het SFA

Lijst van de SFA Coördinatoren per entiteit

Organisatie

Voornaam

Naam

Email Adresse

FOD Beleid & Ondersteuning

Bjorn

Maras

bjorn.maras@bosa.fgov.be

FOD Binnenlandse Zaken

Frank

De Neve

frank.deneve@ibz.fgov.be

FOD Buitenlandse Zaken

Aurélie

Lamy

aurelie.lamy@diplobel.fed.be

FOD Economie

Dirk

Mons

dirk.mons@economie.fgov.be

FOD Financiën

Veerle

Van Der Meersch

veerle.vandermeersch@minfin.fed.be

FOD Justitie

Didier

Gillain

didier.gillain@just.fgov.be

FOD Mobiliteit

Gauthier

Melin

gauthier.melin@mobilit.fgov.be

FOD Sociale Zekerheid

Nathalie

Orban

nathalie.orban@minsoc.fed.be

FOD Volksgezondheid

Virginie

Fillieux virginie.fillieux@health.fgov.be

FOD Werkgelegenheid

Eurydice

Fondaire

eurydice.fondaire@emploi.belgique.be

Kanselarij vd Eerste Minister

Stephan

Depré

stephan.depre@premier.fed.be

M.v.Defensie

Nico

Hoogmartens

nico.hoogmartens@mil.be

POD M.I.

Djamal

Kadri

djamal.kadri@mi-is.be

POD Wetenschapsbeleid

Vinciane

De Brouwer

vinciane.debrouwer@belspo.be

Lijst van waarnemers per federale instelling

G-Cloud

Christophe

Stoquart

christophe.stoquart@smals.be

FIDO

Jo

Versteven

jo.versteven@fido.fed.be

Grondwettelijk Hof

Lars

Devocht

lars.devocht@const-court.be

Federale Politie

Steven

Sneppe

steven.sneppe@police.belgium.eu

Regie der Gebouwen

Pauline

Goderniaux

pauline.goderniaux@buildingsagency.be

OISZ

Jean-Noel

Funtowicz

Jean-Noel.Funtowicz@rsvz-inasti.fgov.be

OISZ

Nancy

Bovendaerde

nancy.bovendaerde@rva.be

ION

Eef

Carre

eef.carre@fedasil.be