De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Tactisch en Operationeel federaal Aankoopoverleg (TOFA)

Samenstelling

  • Een TOFA wordt gecreëerd door het SFA voor elke gemeenschappelijke overeenkomst of domein van gerelateerde gemeenschappelijke overeenkomsten (vb. voertuigen, PC’s, drankautomaten, …)
  • Leden: operationele coördinatoren aangeduid door de actieve deelnemers aan het federaal aankoopoverlg

Rol

  • Integreren en standaardiseren van de behoeften van de deelnemers in de bestekken
  • Toezicht op de plaatsing van de opdrachten
  • Monitoring van de werking van de gemeenschappelijke overeenkomsten