Tactisch en Operationeel federaal Aankoopoverleg (TOFA)

Samenstelling

  • Een TOFA wordt gecreëerd door het SFA voor elke gemeenschappelijke overeenkomst of domein van gerelateerde gemeenschappelijke overeenkomsten (vb. voertuigen, PC’s, drankautomaten, …)
  • Leden: operationele coördinatoren aangeduid door de actieve deelnemers aan het federaal aankoopoverlg

Rol

  • Integreren en standaardiseren van de behoeften van de deelnemers in de bestekken
  • Toezicht op de plaatsing van de opdrachten
  • Monitoring van de werking van de gemeenschappelijke overeenkomsten