De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Telemarc

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) verleent door middel van de gratis webservice “Telemarc” toegang tot verscheidene authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, Databank erkende aannemers). 

Deze toepassing is voor de gewettigde gebruikers, de aanbestedende overheden, via het elektronisch loket Digiflow toegankelijk.

Voor meer informatie over de applicatie Telemarc verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV).