Wat te doen indien het e-Procurement platform niet beschikbaar is ?

Als algemene regel geldt dat wanneer e-Tendering geen gelijke behandeling van alle inschrijvers kan garanderen, je best de uiterste indieningsdatum van je dossier verdaagt. Dit kan je doen door een erratum te publiceren in e-Notification (open dossier) of door een nieuwe uitnodiging met aangepaste indieningsdatum te versturen (beperkt dossier).

Je dient evenwel rekening te houden met twee elementen:

  • Het type dossier: gaat het om een open of om een beperkt dossier?
  • De status van je dossier: de beschikbare opties verschillen naargelang de status van het dossier.
  • De timing: op de uiterste indieningsdatum zelf heb je slechts een beperkte tijdsspanne waarin je een erratum kan publiceren of een nieuwe uitnodiging kan verzenden.

Hieronder vind je de te volgen werkwijze al naargelang de status en het type van je dossier.

Aandacht: ongeacht het type van je dossier dien je steeds de termijn van 6 of 8 dagen in acht te nemen zoals bepaald in artikel 9 van het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

 

Werkwijze

Stap 1: Over welk type dossier gaat het ?

Open Beperkt

Voorwaarde:

  • Je hebt voor dit dossier een bekendmaking gepubliceerd op e-Notification

Voorwaarde:

  • Je hebt voor dit dossier de inschrijvers uitgenodigd per e-mail
Doorgaan naar stap 2 Doorgaan naar stap 2