De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wat te doen indien het e-Procurement platform niet beschikbaar is ?

Als algemene regel geldt dat wanneer e-Tendering geen gelijke behandeling van alle inschrijvers kan garanderen, je best de uiterste indieningsdatum van je dossier verdaagt. Dit kan je doen door een erratum te publiceren in e-Notification (open dossier) of door een nieuwe uitnodiging met aangepaste indieningsdatum te versturen (beperkt dossier).

Je dient evenwel rekening te houden met twee elementen:

 • Het type dossier: gaat het om een open of om een beperkt dossier?
 • De status van je dossier: de beschikbare opties verschillen naargelang de status van het dossier.
 • De timing: op de uiterste indieningsdatum zelf heb je slechts een beperkte tijdsspanne waarin je een erratum kan publiceren of een nieuwe uitnodiging kan verzenden.

Hieronder vind je de te volgen werkwijze al naargelang de status en het type van je dossier.

Aandacht: ongeacht het type van je dossier dien je steeds de termijn van 6 of 8 dagen in acht te nemen zoals bepaald in artikel 9 van het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.

 

Werkwijze

Stap 1: Over welk type dossier gaat het ?

Open Beperkt

Stap 2: Wat is de status van het dossier in e-Tendering?

Actief Opening van offertes/aanvragen tot deelneming noodzakelijk  Gesloten Geopend

Voorwaarden:

 • de uiterste indieningsdatum is nog niet bereikt

Voorwaarden:

 • de uiterste indieningsdatum is bereikt
 • de ontvangst van offertes / aanvragen tot deelneming in je dossier moet handmatig worden gesloten
 • je hebt nog niet geklikt op de knop “Openen”

Voorwaarden:

 • de uiterste indieningsdatum is bereikt
 • de ontvangst van offertes / aanvragen tot deelneming in je dossier wordt automatisch gesloten

OF

 • de uiterste indieningsdatum is bereikt
 • de ontvangst van offertes / aanvragen tot deelneming in je dossier moet handmatig worden gesloten en er zijn meerdere bijzitters nodig (meer dan één klik op de knop “Openen”)
 • je hebt één keer geklikt op de knop “Openen” (en het dossier gesloten verklaard)

Voorwaarden:

 • de uiterste indieningsdatum is bereikt
 • de offertes / aanvragen tot deelneming werden geopend en gedecrypteerd