Home > Nieuws

Nieuws

De helpdesk e-Procurement zal uitzonderlijk gesloten zijn op 14 september 2018.

Om de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten te verhogen, heeft de federale overheid (FOD Economie) een Charter bestaande uit 13 principes opgesteld. Het doelpubliek van het charter zijn in de eerste plaats de federale aanbestedende overheden.

Op 1 mei 2018 moeten alle aanbesteders hun toegang hebben aangevraagd tot Telemarc bij de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Voor verdere inlichtingen :

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:

Je hebt het ongetwijfeld al gezien: de site van Public Procurement kleurt lichtjes anders.

Sinds begin april biedt ook de federale dienst e-Procurement een UEA-service aan. Je kan deze service bereiken op het adres https://uea.publicprocurement.b

Meerdere koninklijke besluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2018. Het betreft meer bepaald  :

De e-Procurement helpdesk is verhuisd. Hierdoor heeft hij een nieuw adres en telefoonnummer.

Het oude telefoonnummer zal vanaf 20 maart 2018 niet langer in gebruik zijn

Op 23 februari 2018 verhuizen wij de servers waarop het e-Procurement platform wordt gehost naar een nieuwe locatie.

Om deze verhuis mogelijk te maken, zal het e-Procurement platform offline zijn van vrijdag 23 februari 2018 (06u00) tot ten laatste maandag 26 februari (06u00).

Gedurende deze periode zullen alle applicaties onbereikbaar zijn, zowel voor ondernemingen als voor aanbestedende overheden

Het Directoraat Generaal Federale Accountant en Procurement is verheugd te kunnen meedelen dat het KB inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten getekend werd door zijne Majesteit de Koning en gepubliceerd is op 16/01/2018, datum waarop het KB in voege treedt.

Pagina's