Nieuws

Op onze website werd een pagina "Europese gidsen" aangemaakt. Deze pagina is beschikbaar via deze link.

In de komende weken zal een nieuwe handtekenmodule worden geïntegreerd in de e-Tendering applicatie. Met deze nieuwe module wil de FOD BOSA ervoor zorgen dat je ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de eID handtekenmethode.

Begin dit jaar hebben we alle aankopers op het e-Procurement platform ingelicht dat de FOD BOSA is gestart met de ontwikkeling van een nieuw e-Procurement platform. De huidige toepassingen worden tegen het einde van het eerste kwartaal 2023 vervan

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2021 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Pagina's