De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Nieuws

Op 8 april 2022 nam de Europese Raad het Besluit 2022/578/PESC [1], wat werd overgenomen in de Verordening 2022/576/UE [2] betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Een van de maatregelen waartoe de Europese Raad heeft besloten heeft betrekking op overheidsopdrachten. De voormelde verordening verbiedt namelijk de gunning of voortzetting van een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst met een ondernemer die banden heeft met Rusland.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten werd bekendge

Vrijdag 18 februari wordt er tussen 13u en 16u30 gewerkt aan de mailserver van de dienst e-Procurement. Als gevolg hiervan zullen mails die worden verstuurd naar de helpdesk e-Procurement in die periode niet onmiddellijk kunnen worden uitgelezen.

De Europese bekendmakingsdrempels zijn onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen (gedelegeerde verordening EU nr 2021/1950, nr

De maatregelen op het vlak van de federale overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten voorzien naar aanleiding van de Covid-crisis zijn nog steeds van toepassing.

Pagina's