Nieuws

Begin dit jaar hebben we alle aankopers op het e-Procurement platform ingelicht dat de FOD BOSA is gestart met de ontwikkeling van een nieuw e-Procurement platform. De huidige toepassingen worden tegen het einde van het eerste kwartaal 2023 vervan

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2021 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Federaal plan voor sociale en economische bescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis (Covid-19)

Pagina's