De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Nieuws

Er zijn wijzigingen op til rond de nieuwsbrieven die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verstuurt. De FOD BOSA wil immers alle federale ambtenaren en contacten een duidelijk overzicht bieden van alle activiteiten.