Nieuws

De Europese Commissie (EC) organiseert een online enquête waarin je je mening kan geven over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Aanbestedende overheden en aanbestedende entiteiten zijn verplicht contact op te nemen met bepaalde overheden in geval van abnormale prijzen.

Vanaf maart 2019 zal het e-Procurement platform gehost worden bij een nieuwe dienstverlener. Dit moet de toekomstige performantie van het platform veiligstellen.

Deze “verhuis” van de applicaties neemt uiteraard de nodige tijd in beslag en moet ook grondig getest worden. Om die redenen zal het volledige e-Procurement platform (inclusief demo-omgeving) offline zijn van donderdagochtend 28 februari 2019 (6u) tot maandagochtend 4 maart 2019 (6u).

Gezien de opdracht “FORCMS-ZIT-106 zitmeubilair” (zie bijlage) net na het FOR-EVENT werd gegund, willen wij onze leveranciers van zitmeubilair alsnog de kans bieden om de artikelen die deel uitmaken van deze opdracht tijdens een mini-event voor te stellen aan onze klanten.

Vanaf 18 oktober 2018 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen, althans wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Pagina's