Nieuws

De dienst e-Procurement wenst op een transparante manier over de gebruikswijze van haar platform, de verantwoordelijkheden voor alle partijen, de privacy van de gebruikers en het voorbehoud (disclaimer) te communiceren.

Google Chrome

Google Chrome heeft sinds deze versie de compatibiliteit met een bepaalde Java-plugin beperkt. Hierdoor kan Java niet automatisch in Google Chrome gebruikt worden.

Het FAS (voor openbare aankopers)

Voor het gebruik van al onze applicaties raden we u aan om met de meest recente software te werken...

Pagina's