Nieuws

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:

Op 23 februari 2018 verhuizen wij de servers waarop het e-Procurement platform wordt gehost naar een nieuwe locatie.

Om deze verhuis mogelijk te maken, zal het e-Procurement platform offline zijn van vrijdag 23 februari 2018 (06u00) tot ten laatste maandag 26 februari (06u00).

Gedurende deze periode zullen alle applicaties onbereikbaar zijn, zowel voor ondernemingen als voor aanbestedende overheden

Pagina's