Nieuws

Vanaf 18 oktober 2018 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen, althans wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Om de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten te verhogen, heeft de federale overheid (FOD Economie) een Charter bestaande uit 13 principes opgesteld. Het doelpubliek van het charter zijn in de eerste plaats de federale aanbestedende overheden.

Op 1 mei 2018 moeten alle aanbesteders hun toegang hebben aangevraagd tot Telemarc bij de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Voor verdere inlichtingen :

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:

Pagina's