Nieuws

Voor de verzending van de uitnodigingsbrief bij een beperkt dossier op e-Notification wordt het jepp-cpp mailadres van de dienst e-Procurement gemaskeerd.
Gebruikers meldden ons dat door deze techniek de uitnodigingsbrief hen niet altijd bereikt heeft.

10 jaar e-Procurement

e-Procurement viert zijn tienjarig bestaan. De federale dienst e-Procurement heeft sinds zijn oprichting een heuse evolutie doorgemaakt.

Op dinsdag 13 oktober 2015 organiseert de cel overheidsopdrachten (dienst FOR) van de FOD Personeel & Organisatie al voor de 11de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten.

De dienst e-Procurement wenst op een transparante manier over de gebruikswijze van haar platform, de verantwoordelijkheden voor alle partijen, de privacy van de gebruikers en het voorbehoud (disclaimer) te communiceren.

Google Chrome

Google Chrome heeft sinds deze versie de compatibiliteit met een bepaalde Java-plugin beperkt. Hierdoor kan Java niet automatisch in Google Chrome gebruikt worden.

Het FAS (voor openbare aankopers)

Voor het gebruik van al onze applicaties raden we u aan om met de meest recente software te werken...

Pagina's