De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Aanbevelingen ivm de aanzienlijke prijsstijgingen met name ingevolge de oorlog in Oekraïne

Gelet op diverse omstandigheden waaronder het economisch herstel na de covid-19 crisis en ook en met name de recente oorlog in Oekraïne kennen heel wat afgewerkte producten, halffabricaten en grondstoffen de laatste weken aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen. In het kader van de overheidsopdrachten werden hieromtrent aanbevelingen opgemaakt. U kan kennis nemen van deze aanbevelingen door middel van deze link.

Thema: 
Wetgeving - Kanselarij