Bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels

De aanbesteders moeten uiterlijk tegen 15 maart 2021 de totale waarde doorsturen van de opdrachten onder de drempels voor de Europese bekendmaking. De praktische modaliteiten hiervoor werden nader toegelicht in een bericht dat op 19 januari 2021 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (van dit bericht kan kennis genomen worden via deze link). De webform toepassing die hiervoor aangewend moet worden is toegankelijk via de volgende link:

https://overheidsopdrachten.belgie.be

 

De bekomen inlichtingen zullen toelaten om het verslag op te maken dat België aan de Europese Commissie moet voorleggen.