Communicatie betreffende de standaardformulieren - Aankondiging van de opdracht

Tot de datum van inwerkingtreding van de wettelijke en reglementaire bepalingen tot omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in Belgisch recht, aanvaardt het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap het gebruik van de standaardformulieren voor de bekendmaking van de aankondigingen in het kader van de plaatsing van overheidsopdrachten, in bijlage van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 en het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012.

Uitvoeringsreglement nummer 2015/1986 van de Europese Commissie van 11 november 2015 houdende de standaardformulieren voor de bekendmaking van de aankondigingen in het kader van de plaatsing van overheidsopdrachten ter intrekking van het uitvoeringsreglement nummer 842/2011, met inbegrip van de standaardformulieren van de rechtzettingen.