De rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent de raamovereenkomst

De Commissie voor de overheidsopdrachten heeft een advies bekend gemaakt omtrent de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent de raamovereenkomst. Via deze link kan u kennis nemen van dit advies.