Elektronische facturering

De wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019.

 

Deze wet verplicht aanbesteders om de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd te ontvangen en te verwerken.

 

Daartoe worden de volgende wetten gewijzigd :

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 

Verdere inlichtingen over elektronische facturatie zijn beschikbaar op de volgende pagina's van onze website: https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/e-facturatie-voor-aanbesteders