Enquête UEA

De Europese Commissie (EC) organiseert een online enquête waarin je je mening kan geven over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een overheidsopdracht. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van overheidsopdrachten in de hele EU wordt voldaan.

Met deze enquête wil de EC nagaan in welke mate ondernemingen en aanbestedende overheden tevreden zijn over de UEA-service(s) die zij gebruiken. Je deelname is belangrijk omdat de resultaten van deze enqûete zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van het UEA.

De enquête is enkel beschikbaar in het Engels, maar kan via automatische vertaling ook in andere talen worden weergegeven.

Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

 

Deelnemen kan tot 15 september 2019 via https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey

 

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
UEA