Europese drempels naar beneden bijgesteld

Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal drempelbedragen die aangewend worden in de wetgeving “overheidsopdrachten” wijzigen. Deze wijzigingen zijn voorzien in het ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten. 

https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2019_12_2...

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Europese gedelegeerde verordeningen nr 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 en 2019/1830  van de Europese Commissie van 30 oktober 2019 (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 31 oktober 2019). 

 

Meer bepaald zijn de onderstaande wijzigingen voorzien :

 

Voor de overheidsopdrachten geplaatst in de klassieke sectoren,

•            wordt het bedrag 5.548.000 euro vervangen door het bedrag 5.350.000 euro,

•            wordt het bedrag 144.000 euro vervangen door het bedrag 139.000 euro,

•            wordt het bedrag 221.000 euro vervangen door het bedrag 214.000 euro.

 

Voor de overheidsopdrachten geplaatst in de speciale sectoren

•             wordt het bedrag 5.548.000 euro vervangen door het bedrag 5.350.000 euro,

•             wordt het bedrag 443.000 euro vervangen door het bedrag 428.000 euro.

 

Voor de concessieovereenkomsten wordt het bedrag van 5.548.000 euro vervangen door het bedrag van  5.350.000 euro.

 

Voor de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied,

•             wordt het bedrag 5.548.000 euro vervangen door het bedrag 5.350.000 euro,

•             wordt het bedrag 443.000 euro vervangen door het bedrag 428.000 euro.            

 

Deze drempels reden in werking op 1 januari 2020, voor de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten die gelanceerd worden vanaf deze datum.

De wijziging van de Europese drempels brengt eveneens gevolgen teweeg voor de toepassing van een aantal andere regels. De drempel waaronder bijvoorbeeld gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt eveneens naar beneden herzien (artikel 90, 1°, en 2°, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017).

Aangezien deze drempelbedragen dalen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan deze wijzigingen.