Fraudewaarschuwing van het TED

Het Publicatiebureau van de Europese Unie waarschuwt dat sommige gebruikers van het TED-publicatieplatform (http://ted.europa.eu/) gecontacteerd worden door personen die zich uitgeven als vertegenwoordigers van TED. Hierbij wordt gepoogd informatie te verkrijgen die vervolgens op frauduleuze wijze kan worden gebruikt.

Het fenomeen zou zich in hoofdzaak in Duitstalige lidstaten voordoen. Het Publicatiebureau benadrukt dat het nooit bijkomende documenten opvraagt met betrekking tot gepubliceerde aankondigingen of gegunde opdrachten. In geval van twijfel kan u rechtstreeks contact opnemen met de TED-helpdesk (http://ted.europa.eu/TED/misc/contact.do).  

Doelgroep: 
Aankoper
Thema: 
e-Notification