Geplande downtime e-Procurement t.g.v. nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017).

Om de e-Procurement applicaties te kunnen aanpassen aan deze nieuwe regelgeving, zal het volledige e-Procurement platform offline zijn van woensdagavond 28 juni 2017 (18u) tot dinsdagochtend 4 juli 2017 (6u).

Gedurende deze periode zullen alle applicaties onbereikbaar zijn, zowel voor ondernemingen als voor aanbestedende overheden.

Vanaf dinsdag 4 juli 2017 om 6u zal het volledige platform terug beschikbaar zijn. Om ondernemers voldoende tijd te bieden om elektronische aanvragen tot deelneming of offertes in te dienen, zal het openen van dossiers in e‑Tendering echter pas terug mogelijk zijn vanaf donderdag 6 juli 2017.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vind je in dit document.

Voor dossiers waarvoor na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving nog geen (niet-)gunning werd gepubliceerd, werd een overgangsregeling voorzien. Deze kan je hier nalezen.

Bij verdere vragen kan je steeds contact opnemen met onze helpdesk.

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
e-Procurement