Jaarverslag 2019 FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

In 2019 gaf DG Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) 2.511 juridische adviezen in verband met overheidsopdrachten aan federale overheidsorganisaties.

Ontdek deze en andere markante cijfers in het jaarverslag 2019 van de FOD BOSA!

Je leest verder wat onze missies ‘beleid’ en ‘ondersteuning’ voor onze federale klanten, bedrijven en burgers inhouden.

Naar het jaarverslag 2019 van de FOD BOSA