KB inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid treedt in voege

Het KB, dat kan teruggevonden worden op de website van Public Procurement, omvat de legislatieve omkadering van het nieuwe federaal aankoopmodel P-Cloud dat werd opgezet binnen het kader van Traject 1 van de Redesign van de federale overheid.

Het KB beoogt efficiëntere en effectievere overheidsopdrachten (betere inzet van de human resources en betere voorwaarden). Daarenboven heeft het eveneens als doel om de participatiegraad van KMO’s in de overheidsopdrachtenmarkt te verhogen en het duurzame karakter van overheidsopdrachten te bevorderen.

Thema: 
Wetgeving - e-Procurement