Melding van abnormale prijzen

Aanbestedende overheden en aanbestedende entiteiten zijn verplicht contact op te nemen met bepaalde overheden in geval van abnormale prijzen.

Te contacteren instellingen

Meldingsvoorwaarden

Inhoud van de melding

Contact

Belgische Mededingings­autoriteit

(lid 1)

 1. De offerte wordt geweerd wegens een abnormaal (lage of hoge) prijs of kost
 2. Opdracht voor diensten, werken of leveringen
 1. De identificatiegegevens van de betrokken inschrijvers
 2. Het voorwerp van de opdracht
 3. De abnormaal lage of hoge prijs

 

Te sturen naar de Auditeur-generaal

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat, City Atrium,

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

 

Commissie voor erkenning der aannemers

(lid 4)

 1. De offerte wordt geweerd wegens een abnormaal lage prijs of kost
 2. Opdracht voor werken
 1. De identificatiegegevens van de betrokken inschrijvers
 2. Het voorwerp van de opdracht
 3. De abnormaal lage prijs

 

 • Per brief

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Dienst Erkenning van Aannemers in de Bouw

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

Tel.: 02 277 94 08 – 02 277 78 93 – 02 277 79 63

 

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

(lid 2)

 1. Een abnormaal lage offerte wordt geweerd
 2. Opdracht voor diensten, werken of leveringen
 3. Abnormaal lage offerte want voldoet niet aan de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde verplichtingen op het gebied van het federaal sociaal of arbeidsrecht

 

 1. De identificatiegegevens van de betrokken inschrijvers
 2. Het voorwerp van de opdracht
 3. De abnormaal lage prijs

 

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

 

Europese Commissie

 

(lid 3)

 1. Een abnormaal lage offerte wordt geweerd
 2. Opdracht voor diensten, werken of leveringen waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking
 3. Abnormaal lage offerte ingevolge niet met de interne markt verenigbare overheidssteun
 1. De identificatiegegevens van de betrokken inschrijvers
 2. Het voorwerp van de opdracht
 3. De abnormaal lage prijs

 

Te sturen naar het Directoraat-generaal Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie,

Eenheid G/3 Wetgeving en Handhaving inzake overheidsopdrachten

met het aanspreekpunt in kopie: 16_PROCUREMENTS@premier.fed.be

Reglementaire teksten  :

 • Artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017
 • Artikel 44, § 5, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017

De tabel is ook beschikbaar in PDF-formaat.

Via deze link vindt u meldingsmodellen.