Nieuw adres en telefoonnummer helpdesk e-Procurement

De e-Procurement helpdesk is verhuisd. Hierdoor heeft hij een nieuw adres en telefoonnummer.

Het oude telefoonnummer zal vanaf 20 maart 2018 niet langer in gebruik zijn. Het e-mailadres blijft wel behouden. Hieronder vindt u onze volledige contactgegevens:

FOD Beleid en Ondersteuning
DG Federale accountant en Procurement
Dienst e-Procurement
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Tel: 02 740 80 00

Mail: e.proc@publicprocurement.be 

Al onze media worden geleidelijk aangepast. Hierdoor kan u tijdelijk het oud telefoonnummer en adres nog tegenkomen.

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
e-Procurement