Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be

Welkom op de vernieuwde portaalsite Publicprocurement.be. Deze website is de vrucht van de samenwerking tussen de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Personeel en Organisatie en de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Nieuwe gebruikers vinden hier een voorstelling van de verschillende federale diensten die bevoegd zijn inzake overheidsopdrachten in België, alsook een overzicht van de relevante regelgeving.

Meer ervaren gebruikers kunnen via de menu’s “Ambtenaren” of “Ondernemingen” handleidingen, checklists, boordtabellen en modeldocumenten downloaden.

Heb je een opmerking? Neem dan gerust contact op met de betrokken dienst.

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
Kanselarij - ABA - FOR - e-Procurement