Nieuwe UEA toepassing

Vanaf 18 april 2018 mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt.

Hiervoor kon je reeds geruime tijd een beroep doen op de UEA-service van de Europese Commissie.

Sinds begin april biedt ook de federale dienst e-Procurement een UEA-service aan. Je kan deze service bereiken op het adres https://uea.publicprocurement.be

Deze toepassing is gebaseerd op de broncode van de UEA-service van de Europese Commissie, maar werd op een aantal punten aangepast:

  • UEA-aanvragen kunnen tegelijkertijd in meer dan één taal worden opgesteld
  • Het opstellen van UEA-aanvragen werd waar mogelijk in lijn gebracht met het Belgisch regelgevend kader
  • De interface van de applicatie werd visueel in lijn gebracht met andere e-Procurement toepassingen (e-Notification en e-Tendering)
  • De layout van de PDF-versie van het UEA werd geoptimaliseerd

Een handleiding verschijnt binnenkort op deze website. De link naar deze handleiding zal ook worden bekendgemaakt op de startpagina van de UEA-service.

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
e-Procurement