Onderhoud e-Procurement platform uitgesteld

Door onvoorziene technische moeilijkheden kan het onderhoud dat gepland was van vrijdag 19 juni 2020 (12u00) tot maandag 22 juni 2020 (06u00) niet doorgaan. Het platform blijft deze hele periode gewoon beschikbaar.

Zoals eerder aangekondigd zullen aanbestedende overheden hun dossiers in e-Tendering toch pas ten vroegste vanaf dinsdag 23 juni 2020 (06u00) kunnen openen.
Ondernemingen die niet tijdig kennis zouden kunnen nemen van deze nieuwe communicatie, beschikken op deze manier toch nog over voldoende tijd om hun aanvragen tot deelneming of offertes elektronisch in te dienen.

Het onderhoud zal op een later tijdstip (vermoedelijk tijdens de zomervakantie) opnieuw worden ingepland. Hiervoor volgt nog een communicatie.

Bij verdere vragen kan men steeds contact opnemen met onze helpdesk.

Doelgroep: 
Aankoper - Onderneming
Thema: 
e-Procurement - Gebruikersbeheer - e-Notification - e-Tendering - e-Catalogue - e-Awarding - e-Auctions - UEA