Op 1 maart 2017 gaat de FOD P&O op in de FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva.

Deze nieuwe FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement.

De activiteiten van de FOD Personeel en Organisatie worden nu overgenomen door drie directoraten-generaal van de FOD Beleid en Ondersteuning:

U vindt een overzicht van de missie, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning op www.bosa.be