Regularisatie van fiscale en sociale schulden - Bindende regeling

De Commissie voor de overheidsopdrachten heeft een advies bekend gemaakt betreffende de regularisatie van fiscale en sociale schulden via een bindende regeling . Via deze link kan u kennis nemen van dit advies.

Thema: 
Wetgeving - Kanselarij