Richtsnoeren met betrekking tot de opdrachten in gedeelten

De Commissie voor de overheidsopdrachten heeft richtsnoeren bekend gemaakt met betrekking tot de opdrachten in gedeelten. Via deze link kan u kennis nemen van deze richtsnoeren.