Stand van zaken e-Procurement 2022 (juli 2021)

Begin dit jaar hebben we alle aankopers op het e-Procurement platform ingelicht dat de FOD BOSA is gestart met de ontwikkeling van een nieuw e-Procurement platform. De huidige toepassingen worden tegen het einde van het eerste kwartaal 2023 vervangen door een geïntegreerd en verbeterd platform. Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden. 

Het project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform verloopt in twee fasen. In de eerste fase vervangen we het huidige e-Catalogue. De voorbije maanden werd daarom vooral gefocust op het mogelijk maken van dossier- en contractbeheer en de mogelijkheid tot het opstellen van aanvragen in het nieuwe platform. In de komende maanden ligt de focus op de ontwikkeling van catalogi en bestelbonnen. De doelstelling is om deze functionaliteiten volledig te ontwikkelen tegen het eerste kwartaal van 2022.  

Tijdens de tweede fase, met geplande go-live in het eerste kwartaal van 2023, worden de huidige e-Notification en e-Tendering applicaties vervangen.  

Beheer je vandaag reeds een dossier op e-Catalogue of maak je er bestellingen, bestelaanvragen of artikellijsten? Dan dien je er rekening mee te houden dat je dit vanaf 2022 in het nieuwe platform zal moeten doen. We zullen hiervoor ondersteuning voorzien. Hierover zullen alle aankopers later zeker nog meer informatie ontvangen. Verder zullen de organisaties die catalogi beschikbaar stellen op het huidige platform, op het moment dat het nieuwe platform live zal gaan, tijdig gecontacteerd worden met concrete informatie om de overgang naar het nieuwe platform vlot te laten verlopen 

Het nieuwe platform biedt ook extra mogelijkheden. De FOD BOSA streeft ernaar om in het nieuwe platform alle informatie die verband houdt met een opdracht in één dossier te bundelen. Dit in tegenstelling tot het huidige platform, waar aankondigingen, offertes, catalogi, enz. vaak verspreid zitten in verschillende dossiers op verschillende modules (e-Notification, e-Tendering, e-Catalogue). 

Een ander meerwaarde die het platform biedt, is de eenvoud waarmee een overeenkomst kan worden gedeeld. Heeft je organisatie een overeenkomst gesloten waarop ook andere organisaties mogen afnemen, dan kan je deze makkelijk delen via het nieuwe platform. Deze mogelijkheid is er bovendien niet enkel voor federale organisaties. Elke op het nieuwe e-Procurement platform geregistreerde organisatie zal hier gebruik van kunnen maken.  

Doelgroep: 
Aankoper
Thema: 
eProc2022