Tabel fraudegevoelige sectoren

Een tabel om de fraudegevoelige sectoren makkelijker te identificeren is nu beschikbaar op de website: https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/opdrachten-voor-werken-en-diensten-een-fraudegevoelige-sector

 

Een link naar dit document vindt u in de pagina’s omtrent de omzendbrieven en gidsen "sociale dumping".

- In de klassieke sectoren: https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-strijd-tegen-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en

- In de speciale sectoren: https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-de