Toezichtrapport 2018

Op vraag van de Europese Commissie werd het toezichtrapport inzake overheidsopdrachten 2018 opgemaakt. Het rapport en de bijlagen kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:

https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/toezichtrapport-inzake-de-overheidsopdrachten-en-de-concessies-belgie-2018

Het rapport bevat met name inlichtingen omtrent :

1° meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassingen of rechtsonzekerheid;

2° preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van fraude inzake overheidsopdrachten, corruptie, belangenconflicten en andere zware onregelmatigheden;

3° aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten;

4° informatie over de praktische implementering van nationale strategische overheidsopdrachten;

5° een raming van de totale waarde van de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger was geweest dan de relevante drempelwaarden.