Toezichtrapport en het verzamelen van statistische gegevens

De opmaak van het volgende toezichtrapport voor de Europese Commissie wordt met één jaar uitgesteld.

Van de aanbesteders wordt dan ook niet verwacht dat ze in 2020 statistische inlichtingen overmaken aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten. Deze gegevens worden slechts verwacht in 2021.