De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ondernemingen

Indien je wenst te handelen met de overheid, moet je weten voor welke opdrachten de overheid kandidaten zoekt:

  • Overheidsopdrachten waarvan de geschatte waarde de nationale of zelfs Europese publicatiedrempel overschrijdt, worden gepubliceerd in het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) op e-Notification.
  • Overheidsopdrachten waarvan de geschatte waarde onder de publicatiedrempel ligt, kunnen worden gepubliceerd in de Free Market op e-Notification.
  • Sommige opdrachten waarvan de geschatte waarde onder de publicatiedrempel ligt, worden niet gepubliceerd en kan je slechts raadplegen mits je daartoe wordt uitgenodigd door de aanbestedende overheid. Om die reden raden we aan je business card in te vullen op het e-Procurement platform. Zo kan een aanbestedende overheid je makkelijk uitnodigen voor een opdracht.

Heb je reeds ervaring met overheidsopdrachten, dan vind je hier verdere informatie omtrent: